perancangan strategik

KATA ALUAN GURU BESAR

 

Perancangan Strategik merupakan  tulang belakang kepada pengurusan sekolah.  Ia merupakan satu proses merancang hala tuju organisasi yang kemudiannya akan menjadi panduan kepada semua guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.  Perancangan Strategik ini juga adalah suatu agenda pengurusan pendidikan yang amat berkait rapat dengan kecemerlangan dan kualiti akademik ke arah pancapaian matlamat pendidikan bertaraf dunia.  Melaluinya setiap program akademik yang bakal dilaksanakan hendaklah dirancang secara penuh sistematik bagi mencapai keberkesanannya dengan melibatkan strategi, kaedah dan teknik yang digunakan dalam  proses menyampaikan ilmu.

Bagi Sekolah Kebangsaan Syed Sheh, fokus Perancangan Strategik  kali  ini lebih menekankan kepada pengurusan akademik yang terancang rapi kerana sesungguhnya Sekolah Kebangsaan Syed Sheh sentiasa berusaha ke arah melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kecemerlangan, bertaqwa dan sentiasa beriltizam untuk mencapai kecemerlangan.  Walaupun sebilangan besar murid sekolah ini adalah dalam lingkungan tahap sosio-ekonomi yang rendah, namun usaha yang padu serta jitu dengan penggemblengan tenaga para guru amatlah perlu demi merealisasikan cogankata “Kecemerlangan Iltizam Kami”

Perancangan Strategik  ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada sistem kawalan yang menentukan prestasi sekolah secara keseluruhannya kerana ia berkaitan dengan membuat keputusan.  Keputusan yang dibuat amat penting untuk menentukan hari esok dan masa depan seterusnya.

Buku Perancangan Strategik ini dihasilkan dengan tujuan membolehkan para pendidik sekolah ini terus melaksanakan segala program yang dirancang ke arah pencapaian wawasan negara dengan lebih berkesan.  Demi mencapai impian ini keterlibatan dan komitmen setiap warga Sekolah Kebangsaan Syed Sheh amatlah penting dan sangat-sangat diperlukan.

Semoga dengan usaha murni ini Sekolah Kebangsaan Syed Sheh akan terus mengorak langkah ke hadapan dengan lebih gagah selaras dengan kehendak visi dan misinya.

FATHIMAH BEEVEE BT AHMAD KABIR

Guru Besar

Sekolah Kebangsaan Syed Sheh

09200 Kupang,

Kedah Darul Aman.

31.12.2010

 

 

 

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

 

PENGERUSI : PUAN FATHIMAH BEEVEE BT AHMAD KABIR

GURU BESAR

SETIAUSAHA : PN. HJH JARIAH BT ABDUL RASHID

GURU PENOLONG KANAN 1

MOHAMAD NASIR BIN ABU

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PN AZIDA BT OSMAN

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

AJK

K/ PANITIA BAHASA MELAYU

K. PANITIA BAHASA INGGERIS

K/ PANITIA MATEMATIK

K/ PANITIA SAINS

K/ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

UNIT KAUNSELING

UNIT KECEMERLANGAN UPSR

PUSAT SUMBER SEKOLAH

PUSAT AKSES SEKOLAH

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

GURU PPK

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMPUTER

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SUKAN

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:::

 

:

:

 

 

CIK RAFIDAH BT ABDULLAH

CIK NURUL AZIAH BT MOHD DANIEL

PN. SARJANAWATI BT MOHAMAD

PN. NAIMAH BT HASSAN

PN. HJH. SAUDAH BT YAHAYA

EN MUA ‘AZZAM B MOKHTAR

CIK RAFIDAH BT ABDULLAH

PN. URNIYATI BT JAMAAN

EN. MD NOR FADZIL BIN SULAIMAN

EN. AHMAD NAWAR B ABDUL HAMID

PN. SARIMAH BT ABDUL RAHMAN

EN. AHMAD NAWAR B ABDUL HAMID

 

PN. SUHAILA BT ZULKIFLI

EN. MOHD TARMIZI B ABDUL AZIZ

     
     
     
     
     

 

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

PK KURIKULUM

PN.AZIDA BT. OTHMAN

PK HEM

EN. MOHAMAD  NASIR BIN ABU

GURU BESAR

PN. FATHIMAH BEEVEE BT AHMAD KABIR

PK KURIKULUM

HJH JARIAH BT ABD RASHID

 

 

 

 

 

KETUA PANITIA

PUSAT SUMBER

PERKEMBANGAN STAF / LDP

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

JADUAL WAKTU

PROJEK NILAM

PRASEKOLAH

RMT

PENDAFTARAN MURID

PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

PERJAWATAN

PERAYAAN

SUKAN DAN PERMAINAN

MAJLIS SUKAN

PENYELARAS SEKOLAH MENENGAH

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BRIGED KOMUNITI

KANTIN

TADBIR AWAM

j-QAF

PEMBANTU TADBIR

PN. NORMA BT ISMAIL

GURU DATA

EN AHMAD NAWAR B ABD HAMID

PUSAT AKSES

GURU BIMBINGAN

EN. RAZAK B. ABDULLAH

PELANCONGAN DAN LAWATAN

KEBAJIKAN MURID

RAWATAN DAN KESIHATAN

DISIPLIN DAN LEMBAGA PENGAWAS

KOKURIKULUM

PERSATUAN DAN KELAB

UNIT BERUNIFORM

STATISTIK DAN DATA

KEWANGAN

HAL EHWAL MURID

SPBT

PPSMI

MAKMAL ICT

KURIKULUM

PLBS

GURU MATA PELAJARAN

KECEMERLANGAN UPSR

UJIAN DAN PEPERIKSAAN

 

 

 

 

 

 

RASIONAL PERANCANGAN STRATEGIK

Penguasaan ilmu di kalangan pelajar sekolah mula menampakkan peningkatan yang beransur maju.  Pengukuran ini dibuat berdasarkan pencapaian dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Lima Tahun lepas.

 

Namun suatu tindakan yang drastik amat perlu dilaksanakan untuk memastikan kejayaan ke arah yang lebih membanggakan dan sentiasa di tahap cemerlang.  Dengan terhasilnya perancangan strategik ini adalah diharapkan guru-guru dapat menjadikannya sebagai satu panduan hala tuju yang amat jelas untuk membolehkan suatu perubahan tindakan dapat dilaksanakan di peringkat sekolah.

 

 

 

 

 

 

MATLAMAT PERANCANGAN STRATEGIK

 

Matlamat Peracangan Strategik sekolah ini ialah untuk pelajar-pelajar dan guru mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik serta berupaya memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

Perancangan strategik kali ini lebih berfokus kepada peningkatan prestasi semua matapelajaran disamping mensifarkan bilangan pelajar yang gagal menguasai kemahiran 3 M.

Justeru itu perancangan strategik juga memberi tumpuan dan penekanan kompetensi guru sejajar dengan tuntutan penyediaan pelajar bagi mengharungi cabaran dan pergolakan arus perdana di alaf baru ini.

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

 • MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA PELAJAR-PELAJAR SUPAYA MENJADI INSAN BERIMAN, BERTAQWA DAN CEMERLANG.

 

 • BERSEDIA MELAYAN MESRA PELAJAR, IBU BAPA DAN WARIS PELAJAR DALAM SEMUA URUSAN SEKOLAH DENGAN SEGERA.

 

 • SENTIASA BERUSAHA MEWUJUDKAN SUASANA SEKOLAH YANG LEBIH CERIA, INDAH, DAN MENYEMAI SEMANGAT TANGGUNGJAWAB SERTA CINTA AKAN SEKOLAH.

 

 • SENTIASA BERUSAHA MENINGKATKAN TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURIKULUM DAN KOKURIKULUM.

 

 • SENTIASA MEWUJUDKAN SUASANAN HARMONI DI KALANGAN WARGA SEKOLAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDAT

MANDAT

AKHTA PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 (550)

DASAR WAWASAN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2001-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEKELILING/SURAT PEKELILING IKTISAS

                    

PEKELILING SURAT PENTADBIRAN AWAM (PKPA)

PERINTAH AM

ARAHAN PENTADBIRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISI DAN VISI

 

                  MISI

Untuk mencapai visi ini, Sekolah Kebangsaan Syed Shed berazam untuk:-

 

1.            Memimpin, mengurus dan mentadbir  sekolah dengan lebih cekap dan berkesan.

 

2.            Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum

 

3.            Melahirkan pelajar-pelajar yang berbudi pekerti dan bersahsiah mulia.

 

4.            Melahirkan pelajar-pelajar yang berkebolehan dalam kokurikulum

 

5.            Mewujudkan prasarana yang selamat, kondusif dan ceria.

 

6.            Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.

 

                     VISI

 

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED SHEH AKAN MENJADI ANTARA

SEKOLAH – SEKOLAH TERBAIK DALAM DAERAH BALING SIK MENJELANG 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTO DAN SELOGAN SEKOLAH

MOTO SEKOLAH

 

ILMU SINAR

HIDUP

 

 

 

                                                 

SLOGAN SEKOLAH

 

KECEMERLANGAN ILTIZAM KAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

LOGO SEKOLAH

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENERANGAN

Warna dan Takrif Bendera

 

 • Warna Merah, Hitam dan Oren ialah warna khas sekolah.

Struktur, Kompsisi dan Takrif

 

 • Perisai membawa maksud mempertahankan ketinggian pendidikan di sekolah.
 • Obor adalah simbol membawa kemajuan khususnya di dalam pendidikan.
 • Buku Merah melambangkan rancangan yang teratur untuk kemajuan pendidikan masa akan datang dan punca ilmu yang mesti di capai.
 • Alatan Sains dan Matematik menandakan mata pelajaran utama disamping mata pelajaran lain untuk melahirkan generasi yang berwibawa dan berketrampilan di masa akan datang.
 • Tahun 1946 bersamaan 1365 adalah tarikh sekolah ini ditubuhkan

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGU SEKOLAH

LAGU SEKOLAH

SK Syed Sheh sekolah kami

Sungguh indah lagi berseri

Kami rela taburkan bakti

Untukmu ibu pertiwi

 

Ilmu Sinar Hidup

Motto sekolah kami

Jadikan Kecemerlangan

Iltizam sekolah kami

 

SK Syed Sheh terus berjaya

Kami sedia berusaha

Melahirkan insane bertaqwa

Berdisiplin berakhlak mulia

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

 

 

 

 

 

 

BIDANG

ISU

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

SASARAN

TOV

2011

2012

2013

 1. Kurikulum
Tahap Pencapaian Akademik masih boleh dipertingkatkan Meningkatkan  pencapaian akademik secara berterusan Meningkatkan pencapaian UPSR dari segi kualiti dan kuantiti Peratus lulus semua mata pelajaran UPSR

62%

68%

78%

88%

Gred Purata Sekolah UPSR

3.2

3.0

2.8

2.6

Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran

11%

13%

15%

17%

Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran

2%

0%

0%

0%

Meningkatkan UPSR dari segi kualiti dan kuantiti Peratus lulus semua mata pelajaran

62%

68%

78%

88%

Gred Purata Sekolah dalam UPSR

5.6

5.4

5.2

5.0

Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran

5%

6%

7%

8%

Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran

1%

0%

0%

0%

Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru Jumlah  Latihan Pedagogi oleh semua panitia mata pelajaran

30 kali

30 kali

30 kali

30 kali

Peratus guru yang cemerlang dalam P&P berasaskan pemantauan PKB / SKPM

40%

45%

50%

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG

ISU

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

SASARAN

TOV

2011

2012

2013

 1. Kokurikulum
Pencapaian di peringkat daerah belum membanggakan Meningkatkan  pencapaian kokurikulum dan sukan peringkat daerah Meningkatkan pencapaian olahraga peringkat daerah Bilangan pingat emas dalam olahraga peringkat daerah

5 pingat

7 pingat

9 pingat

12 pingat

Bilangan keseluruhan pingat dalam olahraga peringkat daerah

10 pingat

15pingat

20 pingat

25 pingat

Meningkatkan pencapaian permainan peringkat daerah Pencapaian johan, naib johan dan tempat ketiga permainan peringkat daerah

4 permainan

5 permainan

6 permainan

7 permainan

Meningkatkan pencapaian unit beruniform peringkat daerah Pencapaian johan, naib johan dan tempat ketiga unit beruniform peringkat daerah

2

pasukan

3

pasukan

4

pasukan

5

pasukan

Meningkatkan pencapaian kokurikulum akademik peringkat daerah Pencapaian johan, naib johan dan tempat ketiga kokurikulum akademik  peringkat daerah

4 kelab /persatuan

5 kelab /persatuan

6 kelab /persatuan

7 kelab /persatuan

Meningkatkan penyertaan aktif murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan Peratus kehadiran dalam aktiviti kokurikulum dan sukan

75%

80%

95%

100%

Peratus murid mendapat gred A dalam CGPA kokurikulum

60%

65%

70%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

.BIDANG

ISU

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

SASARAN

TOV

2011

2012

2013

 1. Hal Ehwal Murid
Sahsiah/akhlak keterampilan murid belum membanggakan Memantapkan  sahsiah, keterampilan murid dan kesihatan diri Memantapkan pengurusan diri , kesihatan , akhlak dan ketrampilan murid Bilangan aktiviti pemantapan pengurusan diri dan keterampilan murid

5

5

5

5

Meningkatkan tahap disiplin murid.

 

Peratus kes disiplin & salah laku

6%

4%

3%

1%

Peratus kes ponteng sekolah

7%

5%

3%

2%

Menyedarkan murid bahawa tanpa akhlak /agama hidup sia-sia. Meningkatkan kesedaran murid  bahawa ketaatan  kepada  Allah dan sentiasa berdoa penting untuk berjaya dalam hidup

5

5

5

5

 1. Kewangan
Pengurusan kewangan sekolah belum mantap Memastikan pengurusan kewangan lebih mantap Memastikan semua perbelanjaan mematuhi peraturan Bilangan kes ketidakpatuhan peraturan kewangan

6

0

0

0

Memastikan tiada audit berteguran Laporan audit kewangan

Tiada Teguran

Tiada Teguran

Tiada Teguran

Tiada Teguran

 1. Pengurusan Pejabat
Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan lagi Meningkatkan kecekapan pengurusan pejabat Memantapkan kualiti perkhidmatan kaunter Bilangan aduan pelanggan

12

0

0

0

Peratus kepuasan staf sekolah

76%

80%

85%

90%

Peratus kepuasan murid sekolah

78%

80%

85%

90%

 

 

 

 

BIDANG

ISU

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

SASARAN

TOV

2011

2012

2013

 1. Pengurusan infrastruktur dan persekitaran sekolah
Pengurusan infrastruktur dan persekitaran masih belum mantap Meningkatkan infrastruktur dan persekitaran bagi mewujudkan iklim sekolah yang sihat Meningkatkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur sekolah Bilangan kekerapan penyeliaan dan penyelenggaran infrastruktur sekolah

6 kali

12 kali

12 kali

12 kali

Memastikan infrastruktur sekolah selamat digunakan Bilangan  kes kemalangan akibat ketidaksempurnaan infrastruktur sekolah

5 kes

0 kes

0 kes

0 kes

Menaik taraf kemudahan fizikal sekolah Bilangan kemudahan fizikal yang dinaiktaraf

2 kemudahan

3 kemudahan

3 kemudahan

3 kemudahan

 1. Pengurusan sumber manusia
Prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah belum mencapai tahap yang dikehendaki Meningkatkan prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah Meningkat prestasi kerja staf sekolah Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT (85 % ke atas)

90%

100%

100%

100%

Bilangan guru yang menghasilkan projek inovatif / kreatif

4 projek

6 projek

8 projek

10 projek

Memantapkan integriti dalam kalangan staf sekolah Bilangan kes tatatertib staf sekolah

2 kes

0 kes

0 kes

0 kes

Bilangan aduan terhadap staf sekolah

10 aduan

5 aduan

0 aduan

0 aduan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG

ISU

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

SASARAN

TOV

2011

2012

2013

 1. Pengurusan perhubungan luar

 

Jalinan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi

 

Mewujudkan hubungan akrab antara pihak sekolah dengan komuniti setempat Meningkatkan lagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar Peratus kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat PIBG

42%

50%

60%

70%

Peratus kehadiran ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah

30%

35%

40%

45%

Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar untuk pelaksanaan aktiviti sekolah Bilangan aktiviti melibatkan agensi luar / komuniti setempat

3

5

5

5

Sumbangan pihak awam kepada sekolah

RM500

RM1000

RM1000

RM1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 1.1 : Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

1.1.1

Teknik menjawab soalan peperiksaan UPSR

PK1

KP

SU TH6

Jun – Sep

100x5MPxRM5=RM2500

RM100x5JU=RM500

PCG / PIBG

100 calon UPSR didedahkan Teknik Menjawab (5MP)

Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP

1.1.2

Teknik menjawab soalan peperiksaan UPSR

PK1

KP

Jun – Okt

100x10MPxRM5=RM5000

RM100x10JU=RM1000

PCG / PIBG

100 calon UPSR didedahkan Teknik Menjawab (8MP)

Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP

1.1.3

Kelas tambahan berfokus UPSR

Murid harapan

PK1

KP

SU TH6

Mac – Jul

-

Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan

Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid

1.1.4

Kelas tambahan berfokus USR

Murid gemilang

PK1

KP

SU TH6

Mac – Ogo

-

Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan

Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid

Strategi 1.2 : Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan Guru Cemerlang

1.2.1

Program mentor-mentee murid cemerlang UPSR

PK1

Jan – Sep

-

Prestasi murid dipantau ikut kumpulan potensi murideberapa MP

-

1.2.2

Program mentor-mentee murid cemerlang murid harapan

PK1

Mac – Okt

-

Prestasi murid dipantau

-

1.2.3

Kumpulan belajar kendiri UPSR

PK1

Jan -Sep

-

Murid saling bantu-membantu

Pemilihan kumpulan mengikut lokasi

1.2.4

Kumpulan belajar kendiri murid gemilang

PK1

Jan – Okt

-

Murid saling bantu-membantu

Pemilihan kumpulan mengikut lokasi

 

 

 

 

 

Strategi 1.3 : Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

1.3.1

Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan UPSR

KP

Jan – Mac

RM106x5MP=RM530

PCG

Bahan latihan murid mencukupi

Memperoleh melalui sumber lain atau internet

1.3.2

Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan UPSR

KP

Jan – Mac

RM106x5MP=RM530

PCG

Bahan latihan murid mencukupi

Memperoleh melalui sumber lain atau internet

1.3.3

Bahan  untuk murid berpotensi UPSR (5A)

KP

Jan – Mac

RM106x5MP=RM135

PCG

Bahan latihan murid mencukupi

Memperoleh melalui sumber lain atau internet

1.3.4

Bahan  untuk murid berpotensi murid harapan

KP

Jan – Mac

RM70x5MP=RM350

PCG

Bahan latihan murid mencukupi

Memperoleh melalui sumber lain atau internet

Strategi 1.4 : Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama  guru

1.4.1

Kursus Pemantapan P&P

PK1

SU LDP

Mac / Jun

RM10x5MPx40x2

=RM4000

PCG / PIBG

P&P guru lebih berkesan

1.4.2

Team Teaching

PK1

Jan – Jun

-

P&P guru lebih berkesan

1.4.3

Lesson Study

PK1

Jan – Jun

-

P&P guru lebih berkesan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 2.1 : Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

2.1.1

Pertandingan sukan antara kelas

PK Koko

Mei – Jul

RM1000

Sekolah/PIBG

Murid berpotensi di kenal pasti

Gabungan kelas-kelas membentuk pasukan

2.1.2

Pesta kokurikulum dan sukan sekolah

PK Koko

Jul – okt

RM1000

Sekolah/PIBG

Murid berpotensi di kenal pasti

Strategi 2.2 : Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah

2.2.1

Sistem pemilihan bersepadu untuk pasukan sekolah

PK Koko

Jan- Mac

-

Murid berpotensi di kenal pasti

2.2.2

Latihan terancang kokurikulum dan sukan terpilih

PK Koko

Jan – Jun

-

Murid berpotensi di kenal pasti

Strategi 2.3 : Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan

2.3.1

Anugerah persatuan dan kelab aktif

PK Koko

Okt

RM1000

Sekolah/PIBG

Persatuan dan kelab cemerlang diiktiraf

2.3.2

Anugerah murid cemerlang kokurikulum dan sukan

PK Koko

Okt

RM1000

Sekolah /PIBG

Murid cemerlang diiktiraf

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 3.1 : Mewujudkan sistem pemantauan dan pengiktirafan disiplin yang bersepadu

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

3.1.1

Sistem pengesanan kes disiplin

PK HEM

Jan – Nov

-

Kes disiplin dikesan segera

SSDM / Pengawas

3.1.2

Sistem mentor mentee murid berisiko

PK HEM

Jan – Nov

-

Murid berisiko dipantau

Pemantauan bersama ibu bapa / penjaga

3.1.3

Anugerah bulanan disiplin terpuji

PK HEM

Jan – Nov

RM500 Sekolah /PIBG

Pengiktirafan murid terpuji

3.1.4

Anugerah murid sifar ponteng

PK HEM

Jan – Nov

RM500 Sekolah /PIBG

Pengiktirafan murid terpuji

Strategi 3.2 : Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru

3.2.1

Kursus kemahiran pengurusan kes disiplin untuk semua guru

PK HEM

Jan

RM100

Guru mahir menguruskan kes disiplin

Strategi 3.3 : Meningkatkan kemahiran pengurusan dan keterampilan diri murid-murid

3.3.1

Program kemahiran belajar dalam kalangan murid tahap 2

PK HEM

Feb – Mac

-

Murid belajar secara berkesan

3.3.2

Program kemahiran pengurusan dan keterampilan diri

PK HEM

Apr – Mei

-

Penampilan murid lebih baik

Strategi 3.4 : Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibat sekolah dan komuniti

3.4.1

Sesi pemantapan disiplin /akhlak bersama PIBG dan komuniti setempat

PK HEM

Feb – Mac

RM500

PIBG

Masalah disiplin ditangani bersama

Mesyuarat PIBG

3.4.2

Gerakan turun padang kes disiplin dan ponteng

PK HEM

Jan – Nov

-

Masalah disiplin diselesai segera

Strategi 3.5 memantapkan program agama  / doa / nasihat

3.5.1

Bacaan yasin setiap khamis

PK HEM

Jan – Nov

-

Usaha dan doa

3.5.2

Doa harian

PK HEM

Jan – Nov

-

Bergerak seiring

3.5.3

Nasihat harian  daripada Guru Besar PK HEM dan Guru

PK HEM

Jan – Nov

-

Mudah-mudahan Allah anugerahkan

-

 

Strategi 4.1 : Mengekalkan kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan dan pemantauan berterusan

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

4.1.1

Latihan pengurusan kewangan sekolah

PK1

Feb

RM100

Sekolah

Pengurusan kewangan lebih mantap

Latihan peringkat PPD dan JPN

4.1.2

Penyediaan ABM bersepadu

PK1

Okt

-

ABM yang mantap

4.1.3

Pengesanan kemajuan perbelanjaan bulanan

PK1

Jan – Dis

-

Pengurusan kewangan yang mantap

Strategi 4.2 : Meningkatkan kedudukan kewangan melalui sumbangan pihak berkepentingan

4.2.1

Sumbangan ibu bapa/penjaga berkemampuan

PK1

Jan – Mei

-

Kewangan sekolah bertambah

Mengikut keperluan semasa

4.2.2

Sumbangan pemimpin masyarakat dan individu

PK1

Jan – Mei

-

Kewangan sekolah bertambah

Mengikut keperluan semasa

4.2.3

Sumbangan agensi-agensi kerajaan dan swasta setempat

PK1

Jan – Mei

-

Kewangan sekolah bertambah

Mengikut keperluan semasa

4.2.4

Sumbangan bekas murid dan bekas guru

PK1

Jan – Mei

-

Kewangan sekolah bertambah

Mengikut keperluan semasa

Strategi 4.3 : Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan

4.3.1

Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan sekolah

PK1

Mac

RM100

Sekolah

Pengurusan kewangan lebih mantap

Latihan peringkat PPD dan JPN

 

 

 

 

Strategi 5.1 : Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

5.1.1

Latihan berkala pengurusan pejabat kepada semua staf

PK1

Jan / Jun

RM100

Sekolah

Pengurusan pejabat yang cekap

Latihan oleh PPD dan JPN

Strategi 5.2 : Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah.

5.2.1

Menyediakan sudut info yang lebih sesuai

PK1

Jan

RM100

Sekolah

Sudut info lebih sesuai

5.2.2

Membangunkan portal rasmi sekolah

PK1

Dis

RM100

Sekolah

Maklumat sekolah terkini

Sistem e-mel sekolah atau perkhimatan percuma

5.2.3

Menyampaikan maklumat-maklumat semasa sekolah secara berkala

PK1

Jan – Dis

-

Maklumat sekolah terkini

Menggunakan portal rasmi

Strategi 5.3 : Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan

5.3.1

Kempen mesra pelanggan

PK1

Jan / Jun

-

Perkhidmatan kaunter yang cemerlang

5.3.2

Sistem pengesanan maklum balas pelanggan bersepadu

PK1

Jan – Dis

-

Maklum balas pelanggan yang positif

Maklum balas melalui portal rasmi / laman web

5.3.3

Menambah baik infrastruktur kaunter sekolah

PK1

Dis

RM500

Sekolah

Kaunter yang berfungsi dengan berkesan

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 6.1 : Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melaui kerjasama pelbagai agensi berkaitan

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

6.1.1

Perancangan naik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah

PK HEM

Dis

-

Perancangan infrastruktur / kemudahan  komprehensif

6.1.2

Program sumbangan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah oleh agensi

PK HEM

Jan – Mac

-

Infrastruktur / kemudahan bertambah

Strategi 6.2 : Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala

6.2.1

Sistem penyelenggaraan bersepadu infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah

PK HEM

Jun / Dis

-

Infrastruktur / kemudahan yang selamat

6.2.2

Pemantauan berkala infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah

PK HEM

Jun / Dis

-

Infrastruktur / kemudahan yang selamat

Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah

6.2.3

Kempen sayangi harta sekolah

PK HEM

Jan / Jun

-

Infrastruktur / kemudahan yang selamat

Strategi 6.3: Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P

6.3.1

Program sekolah selamat

PK HEM

Jan – Dis

-

Persekitaran sekolah yang selamat

Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah

6.3.2

Program kawasan angkat

PK HEM

Jan – Nov

-

Sekolah lebih ceria

Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah

6.3.3

Anugerah kelas dan kawasan angkat terbaik

PK HEM

Jan – Dis

RM1000

Sekolah

Pengiktirafan kepada guru dan murid

 

 

 

 

Strategi 7.1 : Menambah baik prestasi guru-guru dan staf berteraskan inovasi dan kreativiti

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

7.1.1

Program peningkatan motivasi dan profesionalisme staf

PK1

Jan / Jun

RM1000

Sekolah

Motivasi dan profesionalisme staf meningkat

Program bersama PPD dan JPN

7.1.2

Program guru/ staf inovatif / kreatif sekolah

PK1

Jan – Apr

RM1000

Sekolah

Projek inovatif / kreatif dihasilkan

Pertandingan peringkat JPN / KPM

7.1.3

Anugerah pencapaian inovasi dan kreativiti

PK1

Ogos

RM1000

Sekolah

Pengiktirafan kepada guru / staf sokongan

Strategi 7.2 : Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam

7.2.1

Program kesedaran dan pemantapan berkaitan  tatatertib staf sekolah

PK1

Jan – Mac

RM1000

Sekolah

Tiada kes tatatertib

Taklimat oleh PPD / JPN

Strategi 7.3 : Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah

7.3.1

Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan

PK1

Mac

RM1000

Sekolah

ICT digunakan dalam pengurusan

Latihan oleh JPN / PPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 8.1 : Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI

CATATAN

8.1.1

Menyebar luas maklumat / aktiviti sekolah menggunakan media dan teknologi

PK1

Jan – Dis

-

Maklumat sekolah yang terkini disebar luas

8.1.2

Menyebar luas maklumat / aktiviti sekolah melalui kepimpinan komuniti

PK HEM

Jan – Dis

-

Maklumat sekolah yang terkini disebar luas

Strategi 8.2 : Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah

8.2.1

Program turun padang dan aktiviti masyarakat sekolah dan PIBG

PK HEM

Feb – Mei

-

Penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat

8.2.2

Kempen kehadiran mesyuarat agung PIBG

PK HEM

Jan – Feb

-

Kehadiran ibu bapa / penjaga dalam mesyuarat PIBG meningkat

8.2.3

Program bersepadu sekolah dan PIBG

PK HEM

Mac – Jul

RM1000

Sekolah / PIBG

Penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat

Strategi 8.3 : Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik

8.3.1

Program sumbangan bekas murid untuk sekolah

PK HEM

Jan – Mei

-

Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah

8.3.2

Program sumbangan oleh agensi-agensi luar

PK HEM

Jan – Mei

-

Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Program  

Matlamat 

 

Objektif 

Tempoh  

Sasaran

Kos

: WAJA EMAS

: Program Waja Emas ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar  yang cemerlang pencapaian akademiknya dan meletakkan `A’ sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan.

: Meningkatkan pencapaian “straight A” dari 8% kepada 12%

: Januari hingga Ogos

: Semua Murid Tahun 6

: RM3000

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS /PELAN KONTIGENSI

1

Mesyuarat Jawatankuasa:

Ucapan Guru Besar

Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas

Guru Besar dan GPK

Ketua-Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6

4  kali

Sekiranya GB tiada PK P&K akan mempengerusikan mesyuarat

2

Taklimat kepada semua pelajar Tahun 6 Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6

1 kali

 

3

Mempromosikan program

-          poster

-          surat pemberitahuan kepada waris

Ketua-Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6

2 minggu

 

4

Taklimat kepada Ibubapa Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6

1 kali

 

5

Menghadiri program

 

Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6

JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6

1 jam

Setiap minggu

 

6

Perlaksanaan program :

Ceramah motivasi / Bengkel Mata Pelajaran / Kem Bina Kendiri / Pameran sudut pelajar cemerlang / Anugerah Peningkatan

Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6

JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6

1 jam

Setiap minggu

 

7

Penilaian / Post Motem Ketua-Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6

Selepas aktiviti dilaksanakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES PERANCANGAN

Model Perancangan Strategik

Fasa 1

Proses Pra Perancangan

Hala tuju: Mandat, Misi, Visi & Misi dan Visi Implisit

Fasa 4

Analisis Persekitaran

Fasa 5

Isu, Matlamat, KPI , Sasaran & Objektif

Fasa 6

Penilaian & Maklum Balas Prestasi Pelaksanaan Strategi

Fasa 7

Strategi, Taktik & Operasi

Implementasi Strategi

Fasa 2

 

Fasa 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES PRA-PERANCANGAN

 

1.  Guru Besar memberi taklimat kepada guru-guru Penolong Kanan.

2.  Mesyuarat Jawatankuasa Induk untuk membentuk jawatankuasa kerja dan menjelaskan spesifikasi tugas setiap jawatankuasa yang ditubuhkan.

 1. Mengumpul semua mandat terbaru dan terkini dan membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik

3.1  Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas.

3.2  Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada “senior management staff

3.3  Semak tahap‘readiness for success’ (Anjakan Paradigma)

3.4  Mengumpul semua mandat baru/terkini

3.5  Membina pelan kerja (work plan) perancangan strategik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK

 

 

BIL

AKTIVITI

TARIKH

TINDAKAN

 

1.

Penubuhan Jawatankuasa Induk

Guru Besar

 

2.

Taklimat Perancangan Strategik sekolah kepada Jawatankuasa Kerja

Guru Besar

 

3.

Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana

JK Induk

 

4.

Fasa Pertama

4.1  Proses Pra- Perancangan

4.1.1  Latar belakang sekolah

4.1.1.1  Sejarah sekolah

4.1.1.2  Enrolmen murid

4.1.1.3  Biodata pemimpin sekolah

4.1.1.4  Prestasi akademik, ko- akademik dan kokurikulum

4.1.1.5   Kemudahan fizikal

4.1.1.6   Pencapaian terbaik sekolah

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

5

Fasa Kedua

5.1Mendefinisikan hala tuju sekolah

5.1.1  Mengenal pasti mandat

5.1.2  Menyemak pernyataan misi

5.1.3  Menyemak pernyataan visi

5.1.4  Menyemak pernyataan piagam pelanggan

5.1.5  Menyemak pernyataan moto, slogan, logo, warna organisasi

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL

AKTIVITI

TARIKH

TINDAKAN

6

Fasa Ketiga

6.1  Analisis persekitaran

6.1.1  Analisis Persekitaran Strategik

6.1.2  Analisis SWOT / SWOC

6.1.3  Penyaringan hasil analisis persekitaran

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

 

7

Fasa Keempat

7.1  Isu, matlamat, objektif, KPI dan Sasaran

7.1.1  Mengenal pasti & memilih isu-isu  strategik

7.1.2  Membentuk matlamat strategik

7.1.3 Membina objektif dan KPI

7.1.3  Menetapkan sasaran

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

 

8

Fasa Kelima

8.1  Strategi:

8.1.1 Pembinaan strategi utama (menggunakanTOWS Matrik )

8.1.2 Membuat penilaian ke atas strategi-strategi.

8.1.3 Pembinaan pelan taktikal (peringkat panitia, matapelajaran dsb)

8.1.4  Pembinaan pelan operasi (peringkat panitia, matapelajaran dsb)

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL

AKTIVITI

TARIKH

TINDAKAN

9

Fasa Keenam

9.1 Implementasi Strategi

9.1.1 Melaksanakan strategi mengikut keutamaan (sepanjang tempoh perancangan    strategik).

9.1.2 Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam penjadualan.

9.1.3 Melaksanakan pelan operasi berdasarkan perancangan.

9.1.4 Memberi maklum balas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasaran.

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

 

10

Fasa Ketujuh

10.1 Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan

10.1.1 Penilaian Prestasi hasil pelaksanaan strategi

10.1.2 Membuat penambahbaikan kepada proses dan output & outcome

JK Induk,

JK Kerja &

JK Pelaksana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDAT

 

Definisi Mandat (Stakeholder)

 

Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan apa yang kita dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan tugas. Mandat juga merupakan suatu rujukan  yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan Visi dan Misi sesebuah organisasi.Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab, perancangan, kawalan membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan mempunyai validity dan reliability yang tinggi.

 

Mandat adalah meliputi

 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
 2. Dasar Pendidikan Kebangsaan
 3. Dasar Wawasan Negara 2001-2010
 4. Surat-surat Pekeliling Ikhtisas
 5. Pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
 6. Arahan-arahan Perbendaharaan
 7. Surat Siaran PPD dan JPN
 8. Pekeliling-pekeliling Kerajaan.

 

Mandat berdasarkan bidang Kurikulum

 1. SPI Bil. 3/1981 – Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (3 Period) oleh Guru
 2. SPI Bil. 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran
 3. SPI Bil. 3/1987 – Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah
 4. SPI Bil. 15/1989 – Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT/ Bahasa Inggeris di Semua SK dan SRK
 5. SPI Bil. 3/1990 – Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik
 6. SPI Bil 22/1998- Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains mengikut keperluan perkhidmatan.
 7. SPI Bil 25/1998- Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 8. SPI Bil 26/1998- Garis panduan kurikulum Prasekolah
 9. SPI Bil 1/1999- Garis panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah.
 10. SPI Bil 3/1999- Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

 

 

 

 

 

Mandat berdasarkan bidang Kokurikulum

 1. SPI Bil. 2/1986 – Rekod Kedatangan & Laporan Gerakerja Kokurikulum Pelajar
 2. SPI Bil. 3/1986 – Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan kepada Komputer dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah
 3. SPI Bil. 5/1986 – Panduan Penubuhan dan Penyusunan Kelab Komputer Sekolah
 4. SPI Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.
 5. SPI Bil. 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pend. Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah.

 

Mandat berdasarkan bidang Hal Ehwal Murid

 1. SPI Bil. 8/1985 –Pakaian Seragam murid-murid Sekolah (pindaan)
 2. SPI Bil. 7/1986 – Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.
 3. SPI Bil. 2/1987 –Kesulitan Mendapatkan Buku Teks.
 4. SPI Bil. 2/1991 –Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid.
 5. SPI Bil. 3/1992– Pemakaian Tudung /Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan.
 6. SPI Bil. 8/1999 – Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan pergi dan Balik Sekolah.

 

Mandat berdasarkan bidang Kewangan

 1. SP Kewangan KPM Bil. 17/1995 – Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum.
 2. SPI Bil. 3/1997 – Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan Pungutan Wang
 3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124, Sumbangan Bantuan dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat, dsb yang ditetapkan.

 

Mandat berdasarkan bidang Pengurusan Pejabat

 1. Perkara 132 (fasa2) – Peraturan-peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib)
 2. Perkara 144 (fasa 5A(5B)(6)6A – Pihak Berkuasa Tatatertib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat berdasarkan Sumber Manusia

 1. SPP Bil. 4/1994 – Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang Bermasalah
 2. SPP Bil. 10/1995 – Membersarakan Seseorang Pegawai dalam Perkhidmatan Awam atas sebab Kesihatan
 3. SPI Bil. 7/2001 – Garis Panduan Pakaian Guru ketika Bertugas di Sekolah
 4. PP Bil. 2/1985 – Pakaian Masa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi bagi Pegawai-pegawai Awam

 

Mandat berdasarkan Fizikal

 1. SPI Bil. 14/1989 – Kebersihan Sekolah
 2. SPI Bil. 6/1997 – Amalan Kebersihan Di Sekolah
 3. Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 November 1997 – Program Bersepadu Sekolah Sihat
 4. Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Mandat berdasarkan Hubungan Luar

 1. 6/1988 – Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah
 2. I/1991 – Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah.
 3. 3/1993 – Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah
 4. 9/1991- Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah.
 5. 6/1992 – Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan kerajaan negara luar.
 6. 12/2000 – Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan
 7. 19/2000 – Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah
 8. 5/2001 – Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC PERINGKAT ORGANISASI

 

KEKUATAN(Berdasarkan 8 Bidang)

KELEMAHAN(Berdasarkan 8 Bidang)

 

S1(Kurikulum) : Gred Purata Sekolah SPM semakin baik

S2(Kokurikulum) : Pencapaian Kokurikulum meningkat sehingga ke peringkat kebangsaan

S3(HEM) :Masalah disiplin murid di peringkat minima.

S4(Kewangan) :Sijil audit tanpa teguran 10 tahun berturut-turut

S5(Pengurusan Pejabat) : Layanan kaunter yang cekap dan mesra

S6(Persekitaran & Fizikal) : Kelengkapan dan kemudahan fizikal telah mencukupi.

S7(Sumber Manusia) : Tenaga pengajar adalah guru siswazah berpengalaman dan kompeten

S8(Hubungan Luar) : Hubungan baik dengan PIBG, Alumni dan pemimpin masyarakat

W1 : Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid

W2 : Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum

W3 :  Kurang kemandirian murid

W4 :  Peruntukan pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi.

W5 :  Penggunaan ‘Data Base’ dan teknologi maklumat terkini dalam pengurusan pejabat masih tidak menyeluruh

W6 :  Tenaga kerja untuk penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi.

W7 :  Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian membebankan guru

W8 :  Kekangan masa untuk mengadakan program pemuafakatan

PELUANG(Berdasarkan PEST)

CABARAN(Berdasarkan PEST)

 

O1(Politik) : Wakil rakyat yang sedia memberi sumbangan dan sokongan

O2(Ekonomi) :  Mendapat pembiayaan daripada JPT

O3(Sosial) :  Jalinan hubungan baik dengan institusi pendidikan dan badan-badan korporat dalam dan luar negara.

O4(Teknologi) :  Mendapat pelbagai kemudahan dan bantuan dalam bidang ICT.

 

C1 :  Pihak luar sering guna premis sekolah

C2 :  Bantuan kewangan luar perlu dipertingkatkan

C3 : Pengaruh elemen negatif persekitaran luar

C4 :  Kawalan penyalahgunaan ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG KURIKULUM

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Pentadbir mendapat latihan HC dan PM

50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun.

5 orang Guru Cemerlang

Guru mempunyai komitmen yang tinggi

Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan

W1

W2

 

 

Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah

P&P sebahagian guru perlu dimantapkan

 

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

 

 

PIBG yang amat membantu

Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan

 

 

C1

C2

 

 

Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai

Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM (1)

 

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Pentadbir mendapat latihan HC dan PM

50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun.

5 orang Guru Cemerlang

Guru mempunyai komitmen yang tinggi

Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan

W1

W2

 

 

Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah

P&P sebahagian guru perlu dimantapkan

 

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan Guru Cemerlang dan sokongan ibu bapa

 

 

Strategi WO:

Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG

Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama  guru

O1

O2

 

 

PIBG yang amat membantu

Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan

 

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM

 

Strategi WC:

 

C1

C2

 

 

Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai

Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Pentadbir mempunyai kehiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan

Komitmen guru yang baik

Terdapat ramai murid yang berpotensi

Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan yang mencukupi

W1

W2

 

Penglibatan murid kurang serius

Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

 

 

Kemudahan sukan yang berdekatan

Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan

 

C1

C2

 

Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan

Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KOKURIKULUM (2)

 

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Pentadbir mempunyai kehiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan

Komitmen guru yang baik

Terdapat ramai murid yang berpotensi

Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan yang mencukupi

W1

W2

 

Penglibatan murid kurang serius

Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan sukan sekitar sekolah

 

Strategi WO:

Meningkatkan penglibatan murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti

O1

O2

 

 

Kemudahan sukan yang berdekatan

Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan

 

 

 

C1

C2

 

Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan

Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG HAL EHWAL MURID

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited

Pengawas yang berdisiplin dan mantap

Warden yang bersungguh

Program HEM yang berjaya

Guru yang berpengalaman dan berdedikasi

 

W1

W2

W3

W4

 

 

5% murid luar selalu lewat

Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah

Asrama melebihi kapasiti

Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

O3

O4

 

 

Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS & PIBG

Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak mereka

Masyarakat sekeliling yang prihatin

NGO yang sering membantu

Sekolah berjiran dengan PPD

 

 

C1

C2

C3

 

Ada pusat siber bebas dekat  sekolah

Masalah sosial persekitaran sekolah

Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

Bas seolah yang sudah uzur dan sering rosak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID (3)

 

                                                       

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited

Pengawas yang berdisiplin dan mantap

Warden yang bersungguh

Program HEM yang berjaya

Guru yang berpengalaman dan berdedikasi

 

W1

W2

W3

W4

 

 

5% murid luar selalu lewat

Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah

Asrama melebihi kapasiti

Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Mewujudkan sistem pemantauan disiplin yang bersepadu

 

Strategi WO:

Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru

Meningkatkan kemahiran pengurusan dan keterampilan diri murid-murid

O1

O2

O3

O4

 

 

Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS & PIBG

Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak mereka

Masyarakat sekeliling yang prihatin

NGO yang sering membantu

Sekolah berjiran dengan PPD

 

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibat sekolah dan komuniti

 

 

C1

C2

C3

 

Ada pusat siber bebas dekat  sekolah

Masalah sosial persekitaran sekolah

Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

Bas seolah yang sudah uzur dan sering rosak

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG KEWANGAN

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Laporan audit tanpa syarat selama 15 tahun

Sekolah adalah PTJ

Kerani kewangan yang cekap dan celik Komputer

Memenangi anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang

Pakar rujuk kepada SM Zon Tengah

Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan.

 

W1

W2

 

 

Peruntukan kewangan yang agak terhad

Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

O3

 

 

Sokongan PIBG yang kuat

Kemudahan fizikal yang mencukupi .

PPA sering berkongsi maklumat terkini.

 

C1

C2

C3

C4

 

Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM

Kemudahan rangkaian Nekworking selalu terganggu

Kemudahan komunikasi terhad

Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KEWANGAN (4)

 

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Laporan audit tanpa syarat selama 15 tahun

Sekolah adalah PTJ

Kerani kewangan yang cekap dan celik Komputer

Memenangi anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang

Pakar rujuk kepada SM Zon Tengah

Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan.

 

W1

W2

 

 

Peruntukan kewangan yang agak terhad

Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Mengekalkan kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan berterusan

 

Strategi WO:

Meningkatkan kedudukan kewangan melalui sumbangan pihak berkepentingan

 

O1

O2

O3

 

 

Sokongan PIBG yang kuat

Kemudahan fizikal yang mencukupi .

PPA sering berkongsi maklumat terkini.

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan

 

Strategi WC:

 

C1

C2

C3

C4

 

Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM

Kemudahan rangkaian Nekworking selalu terganggu

Kemudahan komunikasi terhad

Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG PENTADBIRAN PEJABAT

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Layanan mesra di kaunter

Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir

Penggunaan sistem fail yang berkesan

Ruang pejabat yang selesa

Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini

Kemudahan serba lengkap

Pengedaran surat/edaran sistematik

W1

W2

 

 

Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.

Sudut info sekolah kurang sesuai

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

 

 

Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos, bank dan JPN / pejabat kerajaan

 

 

C1

C2

 

 

Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera

Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja Pejabat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG PENGURUSAN PEJABAT (5)

 

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Layanan mesra di kaunter

Budaya kerja positif di kalangan pembantu tadbir

Penggunaan sistem fail yang berkesan

Ruang pejabat yang selesa

Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini

Kemudahan serba lengkap

Pengedaran surat/edaran sistematik

W1

W2

 

 

Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat.

Sudut info sekolah kurang sesuai

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan

 

Strategi WO:

Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah.

 

O1

 

 

Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos, bank dan JPN / pejabat kerajaan

 

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan

 

 

C1

C2

 

 

Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera

Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja Pejabat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh

Infrastruktur  sekolah yang selesa

2 makmal komputer dan 1 makmal komputer autocad yang serba lengkap

Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap

 

W1

W2

W3

W4

W5

W6

 

Kos yang tinggi dalam penyelenggaran

Bekalan air kadang kala tidak memuaskan.

Server sekolah selalu down.

Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi.

Bilik darjah tidak mencukupi

Keceriaan sekolah boleh dimantapkan

 

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

O3

 

Kewangan PIBG yang kukuh

Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan

Peruntukan daripada ADB dan JPT.

Peruntukan daripada Pembangunan Negeri

 

 

C1

C2

C3

 

Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan.

Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak

Perlu sering membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERSEKITARAN SEKOLAH (6)

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh

Infrastruktur  sekolah yang selesa

2 makmal komputer dan 1 makmal komputer autocad yang serba lengkap

Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap

 

W1

W2

W3

W4

W5

W6

 

Kos yang tinggi dalam penyelenggaran

Bekalan air kadang kala tidak memuaskan.

Server sekolah selalu down.

Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi.

Bilik darjah tidak mencukupi

Keceriaan sekolah boleh dimantapkan

 

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melaui kerjasama pelbagai agensi berkaitan

 

Strategi WO:

Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala

 

O1

O2

O3

 

Kewangan PIBG yang kukuh

Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan

Peruntukan daripada ADB dan JPT.

Peruntukan daripada Pembangunan Negeri

 

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P

 

 

C1

C2

C3

 

Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan.

Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak

Perlu sering membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC SUMBER MANUSIA

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat

Semua guru adalah siswazah

Lebih 70% guru berpengalaman lebih 10 tahun

3 orang Guru Cemerlang

Lebih 35% guru penanda kertas

Semua guru celik komputer

2 orang staf sokongan adalah Jurulatih Utama dalam bidang masing-masing

 

W1

W2

W3

W4

 

 

Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen

Bilangan guru lelaki terlalu kurang

Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama

Kekurangan Juruteknik sekolah dan bengkel

Tiada penyelaras ICT yang bertauliah

 

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

O3

 

BPPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta memberi peruntukan tambahan

PIBG dan Alumni sangat komited dalam membantu sekolah

Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru

 

 

C1

C2

 

 

Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BPPTV

ICT tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (7)

 

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat

Semua guru adalah siswazah

Lebih 70% guru berpengalaman lebih 10 tahun

3 orang Guru Cemerlang

Lebih 35% guru penanda kertas

Semua guru celik komputer

2 orang staf sokongan adalah Jurulatih Utama dalam bidang masing-masing

 

W1

W2

W3

W4

 

 

Integriti staf perlu dipertingkatkan

Ketidakhadiran seseorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama

Kekurangan Juruteknik sekolah dan bengkel

Tiada penyelaras ICT yang bertauliah

 

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Menambah baik prestasi guru-guru dan staf berteraskan inovasi dan kreativiti

 

Strategi WO:

Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam

 

O1

O2

O3

 

BPPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta memberi peruntukan tambahan

PIBG dan Alumni sangat komited dalam membantu sekolah

Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru

 

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

 

 

Strategi WC:

Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah

 

C1

C2

 

 

Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BPPTV

ICT tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOC BIDANG PERHUBUNGAN LUAR

 

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga

Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar

Kedudukan sekolah yang berhampiran dengan PPD

Menyediakan Pusat Akses untuk kegunaan komuniti luar

 

W1

W2

W3

 

Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti

Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar

Kurang promosi daripada pihak sekolah dan Alumni untuk menarik minat pelajar menyertai Alumni.

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1

O2

O3

 

Bekas pelajar memberi sokongan dalam bentuk motivasi dan bantuan kewangan

PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan yang berterusan

Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berkembar.

 

 

C1

C2

C3

 

Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh.

Tidak semua bekas pelajar menyertai Alumni sekolah.

Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PERINGKAT BIDANG PERHUBUNGAN LUAR (8)

 

                                                      

 

                                    DALAMAN

 

 

 

 

 

 

 

         LUARAN

 

 

KEKUATAN(S)

 

KELEMAHAN(W)

S1

S2

S3

S4

 

 

Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa / penjaga

Sekolah menjalin hubungan dengan institusi luar

Kedudukan sekolah yang berhampiran dengan PPD

Menyediakan Pusat Akses untuk kegunaan komuniti luar

 

W1

W2

W3

 

Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti

Sekolah kurang menyertai aktiviti anjuran agensi luar

Kurang promosi daripada pihak sekolah dan Alumni untuk menarik minat pelajar menyertai Alumni.

 

PELUANG(O)

 

Strategi SO:

Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media

 

Strategi WO:

Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah

 

O1

O2

O3

 

Bekas pelajar memberi sokongan dalam bentuk motivasi dan bantuan kewangan

PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan yang berterusan

Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berkembar.

 

 

CABARAN(C)

 

Strategi SC:

 

 

Strategi WC:

Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik

 

C1

C2

 

 

Ibubapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh.

Tidak semua bekas pelajar menyertai Alumni sekolah.

 

 

 Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>